Jak získat stipendium do USA?

Průměrné sportovní stipendium pro studenty v USA se liší podle divize a sportu. V Divizi I je průměrné sportovní stipendium pro muže přibližně 14 270 dolarů ročně a pro ženy 15 162 dolarů ročně. V Divizi II je průměrné stipendium nižší, přibližně 5 548 dolarů pro muže a 6 814 dolarů pro ženy. (1)