FAQ

Jak dlouho před nástupem školy Vám mám napsat?

Ideální doba pro první kontakt je alespoň 6 měsíců před plánovaným začátkem studia. I když není stanovena minimální lhůta, doporučuje se tato časová rezerva. Někdy je možné urychlit celý proces, ale není vždy zaručeno plynulé vyřízení víz nebo dostatek volných míst na testovacích centrech. 

Kolik stojí Vaše služby?

Ceny našich služeb se odvíjí od obsahu konkrétního balíčku v závislosti na zvolených službách, které lze individuálně přizpůsobit. Věříme v flexibilitu našich služeb a jsme schopni vytvořit balíček přesně podle vašich potřeb. Pro konkrétní informace nebo dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Jak dlouho trvá proces získání studijního víza do USA?

Proces získání víza do USA je ovlivněn dostupností termínů na americké ambasádě. Průměrně se doba vyřízení víz pohybuje od dvou týdnů až po jeden měsíc, nicméně tuto dobu nejsme schopni ovlivnit. Pomůžeme Vám však s přípravou dokumentů a provedeme Vás celým procesem, abychom Vám získání víza maximálně zjednodušili. 

Jaký je rozdíl mezi sportovním a akademickým stipendiem v USA a jakými kritérii musím splňovat? 

Sportovní stipendium je udělováno sportovcům na základě jejich schopností a výkonů v daném sportu. Slouží k financování sportovních nákladů a může pokrýt i část školného. Podmínkou udržení stipendia bývají adekvátní studijní výsledky a udržení vysoké úrovně sportovních výkonů.

Naopak, akademické stipendium je založeno čistě na akademických výsledcích studenta a pomáhá s náklady spojenými se studiem, jako je školné, knihy a ubytování. Student musí udržovat vysokou úroveň akademických výsledků, aby si stipendium udržel.

Obě formy stipendií poskytují studentům významnou finanční podporu a umožňují jim soustředit se na své sportovní nebo akademické cíle.

Jaké jsou typické náklady spojené se studiem v zahraničí a jak mohu získat finanční pomoc nebo stipendium? 

Náklady spojené se studiem v zahraničí se mohou výrazně lišit v závislosti na destinaci, typu školy a dalších faktorech. Typické náklady (školné, ubytování, stravování, knihy a materiály, zdravotní pojištění nebo cestování) jsou obecně dražší než v ČR a bez stipendia se mohou vyšplhat i na několik desítek tisíc dolarů.

Finanční pomoc a stipendia jsou důležitými zdroji pro studenty studující v zahraničí. Akademická stipendia jsou založena na vysokých akademických výsledcích studenta a mohou být nabízena univerzitami na základě akademického profilu a dosažených výsledků.

Na druhé straně sportovní stipendia jsou určena sportovcům na základě jejich výkonů v daném sportu. Tyto formy pomoci mohou pokrýt část školného nebo sportovní náklady a udržení stipendia může vyžadovat udržení vysoké úrovně sportovních výkonů.

Kromě toho je možné hledat externí finanční pomoc prostřednictvím stipendií, grantů a nadací, které podporují zahraniční studium. Některé univerzity navíc nabízejí vlastní stipendia nebo finanční pomoc pro mezinárodní studenty.

Průměrná výše sportovního stipendia v USA se liší podle sportu a divize. V Divizi I činí průměrné sportovní stipendium přibližně 14 270 dolarů ročně pro muže a 15 162 dolarů ročně pro ženy. V Divizi II jsou průměrné částky nižší, přibližně 5 548 dolarů pro muže a 6 814 dolarů pro ženy.

Jakým způsobem probíhá proces výběru vhodné univerzity nebo programu v zahraničí a jaké jsou kritéria pro výběr? 

Proces výběru vhodné univerzity či programu v zahraničí začíná identifikací vlastních cílů a zájmů ohledně studia. Významnou roli hrejí také akademické náklady, přijímací kritéria a podpora pro mezinárodní studenty.

Vždy doporučujeme brát v úvahu lokalitu a požadavky na výsledky z jazykových a srovnávacích testů. Další kritéria pro výběr mohou zahrnovat renomé školy, nabízené obory, finanční možnosti studenta a podmínky pro mezinárodní studenty.

S celým procesem Vám rádi poradíme a doporučíme všechny možné varianty.

Stáže (Internship) a Graduate Assistantship

Máme odborné znalosti a schopnosti pomoci studentům také při výběru stáží, ať už se jedná o práci na škole nebo mimo kampus. Nabízíme komplexní pomoc s hledáním stáží, abychom studentům usnadnili získání praktických zkušeností ve svém oboru studia.

Graduate Assistantship poskytuje studentům možnost pracovat na univerzitě a získat tak další finanční podporu.

Jak stáže, tak Graduate Assistantship mohou být cenným zdrojem financí pro studenty, kteří chtějí podpořit své studium a pobyt v USA.